Πληρώνετε αυξημένη φορολογία;

Πληρώνετε Αυξημένη Φορολογία;

Γιατί να πληρώνετε περισσότερα όταν μπορείτε να πληρώσετε αυτά που σας αναλογούν; Κάθε χρόνο πολυάριθμες εταιρίες πληρώνουν εισφορές παραπάνω από αυτές που τους αναλογούν, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης και ανεπαρκούς φορολογικής καθοδήγησης.

Πληρώνω υψηλή φορολογία;

– Εάν δεν είστε πεπεισμένοι ότι ο παρόν φορολογικός σχεδιασμός σας είναι ο ιδανικότερος τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εταιρικό επίπεδο, τότε είμαστε στη διάθεση σας να προβούμε στην επισκόπηση αυτού και σε περίπτωση που απαιτείται στην επανασχεδίαση.

Πως μπορώ να επωφεληθώ φορολογικά;

Τόσο εταιρίες όσο και φυσικά πρόσωπα αρκετές φορές καταλήγουν να πληρώνουν φορολογικές εισφορές παραπάνω από αυτές που τους αναλογούν. Παρακάτω είναι κάποιες φορολογικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσατε να επανεξετάσετε:

  1. 1) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Είστε σίγουροι ότι κάνετε πλήρη χρήση των παρεχόμενων φοροελαφρύνσεων;
  2. 2) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Είτε επιχειρείτε με κάποια μονοπρόσωπη εταιρία είτε μέσω ομίλου εταιριών, οι φορολογικοί μας σύμβουλοι είναι στη διάθεση σας για το πως θα μπορέσετε να διατηρήσετε τα μέγιστα επίπεδα κερδοφορίας προς όφελος σας.
  3. 3) Φορολογικός Συνδυασμός: Ο φορολογικός σχεδιασμών των δραστηριοτήτων σας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι κομβικής σημασίας στον υπολογισμού της φορολογικής σας υποχρέωσης. Είμαστε στη διάθεση σας να προβούμε σε φορολογικό σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί τόσο την δραστηριότητα όσο και την αξία της εταιρίας για τους μετόχους.
  4. 4) Φόρος Κληρονομιάς: Ο έγκαιρος και σωστός σχεδιασμός, για την μεταβίβαση κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας, σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, είναι μεγίστης σημασίας για τον υπολογισμό της συνολικής τελικής φορολογικής επιβάρυνσης.
  5. 5) ΦΠΑ: Η καθοδήγηση μας σχετικά με τον ΦΠΑ, συχνά οδηγεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρίας αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις σε επιστροφή ΦΠΑ.
  6. 6) Διεθνή φορολογία: Αν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, είτε το αντίθετο, είμαστε στην διάθεση σας ώστε να σας καθοδηγήσουμε με τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό.

Στην Interlog έχουμε τα σωστά καταρτισμένα στελέχη στα οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε τον προσωπικό και εταιρικό σχεδιασμό σας.