Πελατολόγιο – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Από το 1975 παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικό κόστος εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών μας
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για αυτούς. 

Ο επαγγελματισμός και το ενεργό ενδιαφέρον μας για μετρήσιμα αποτελέσματα αναγνωρίζεται
από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι μάς εμπιστεύονται επί σειρά ετών για την διαχείριση των ζητημάτων τους.
Το πελατολόγιό μας αποτελείται από επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών που δραστηριοποιούνται σχεδόν
σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας:

Λιανεμπόριο/Χονδρεμπόριο

Ενέργεια

Εστίαση

Υγεία

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Βιοτεχνία

Εκπαίδευση

Εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας

Διαχείριση ακινήτων

Ασφάλειες

Τεχνικές – 
Κατασκευαστικές εταιρείες

Ελεύθεροι επαγγελματίες