Ανάπτυξη στο Εξωτερικό

Ανάπτυξη στο Εξωτερικό

Αν η επιχείρηση σας ήδη δραστηριοποιείται σε αγορές του εξωτερικού ή επιθυμείτε να κάνετε το πρώτο σας βήμα στο εξωτερικό, είναι πιθανόν να υπάρχουν σημαντικές προοπτικές που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Πως μπορείτε να υποστηρίξετε την ανάπτυξη μας στο εξωτερικό;

Η ανάπτυξη στο εξωτερικό απαιτεί μια σοβαρή προεργασία. Η Interlog είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα θα σας παρέχει υποστήριξη:

  • – Στην κατανόηση της αγοράς του εξωτερικού.
  • – Στην υποστήριξη στην επικοινωνία με ξένους συνεργάτες.
  • – Στην υλοποίηση ενός προβλεπόμενου επιχειρηματικού σχεδίου ενόψει μιας συγκεκριμένης εν δυνάμει συνεργασίας είτε στα πλαίσια μια γενικότερης αξιολόγησης της αγοράς.
  • – Υποστήριξη σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και διαπραγματεύσεις σε μετοχικό επίπεδο.
  • – Συντονισμός έργου με λογιστές και νομικούς συμβούλους στο εξωτερικό.
  • – Φορολογικό σχεδιασμό για την μεγιστοποίηση κερδοφορίας μιας συνεργασίας.

Ένα βήμα σε μια άγνωστη αγορά κρύβει αρκετές ευκαιρίας αλλά και παγίδες. Η Interlog ως έμπειρος συνεργάτης μπορεί να βρίσκεται στο πλάι σας στο σύνολο αυτής της διαδικασίας, καθώς στις λεπτομέρειες δύναται να κριθούν οι καλές συμφωνίες.