Αναζήτηση Κεφαλαίων

Αναζήτηση Κεφαλαίων

Στην αναζήτηση χρηματοδότησης για ανάπτυξη, για εξαγορά και για την αποπλήρωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε.

Πως μπορεί η Interlog να υποστηρίξει μια χρηματοδότηση;

Αν επιθυμείτε να βρείτε την οικονομικότερη και αποδοτικότερη για την εταιρία χρηματοδότηση, θα ήταν ορθό να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο σύμβουλο.

Στην Interlog μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην αναζήτηση κεφαλαίων με τους εξής τρόπους:

  • – Κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
  • – Κατάρτιση αποτίμησης της εταιρίας.
  • – Δημιουργία ενός δυναμικού χρηματοοικονομικού μοντέλου.
  • – Αναζήτηση επενδυτών.
  • – Ειδικούς λογιστικούς και φορολογικούς ελέγχους.
  • – Συντονισμό της νομικής υποστήριξης.
  • – Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.