Εξαγορά Εταιρίας

Εξαγορά Εταιρείας

Η εξαγορά εταιρίας μπορεί να είναι ένας άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της εταιρίας. Μια εξαγορά μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα, νέα κανάλια διανομής, νέους πελάτες, νέα τεχνογνωσία.

Πως μπορώ να επωφεληθεί η εταιρία από μια εξαγορά;

Η εξαγορά μιας εταιρίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη:

  • – Όφελος από τις επιτυχίες της υπό εξαγορά εταιρίας
  • – Επιτυχίες και οικονομικά μεγέθη της υπό εξαγορά εταιρίας συνεπάγονται και πιθανόν την ευκολότερη ανέγερση κεφαλαίων
  • – Εδραιωμένο υφιστάμενο πελατολόγιο
  • – Επιχειρηματική διασπορά και διασπορά κινδύνου
  • – Άμεσος τρόπος ανάπτυξης της εταιρίας

Πριν οποιαδήποτε εξαγορά θα πρέπει να είναι σαφή τα ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη τα οποία θα επιφέρει αυτή. Θα πρέπει επίσης να είναι σαφή τα επόμενα βήματα που θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία της νέας εταιρίας ώστε τα προβλεπόμενα οφέλη να μεταφραστούν σε πραγματικά.

Η Interlog μπορεί να σας υποστηρίξει κατά την διαδικασία μια εξαγοράς. Αυτό θα περιλάμβανε:

  • – Τον εντοπισμό πιθανόν εταιριών στόχων.
  • – Φορολογικό, λογιστικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό της εξαγοράς.
  • – Στην άντληση κεφαλαίων απαραίτητων για την εξαγορά.
  • -Ειδικούς λογιστικούς και φορολογικούς ελέγχους.
  • – Συντονισμό του έργου.