Αξίες

Ποιότητα

Εργαζόμαστε Ομαδικά: Στην Interlog πιστεύουμε ότι η ομαδική εργασία φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, για αυτό και δουλεύουμε στο να δημιουργούμε ένα ομαδικό πνεύμα.

Σεβασμός στα πρόσωπα: Πιστεύουμε τόσο στην διαφορετικότητα όσο και στο ότι το κάθε μέλος μια ομάδας φέρνει μια πολύτιμή οπτική και μια αξιοσέβαστη προσφορά.

Aκεραιότητα

Ειλικρινείς Σχέσεις: Επενδύουμε σε μακροπρόθεσμες ειλικρινείς σχέσεις, μας αρέσει η ανοικτή επικοινωνία και διαχειριζόμαστε καταστάσεις με σθένος και ακεραιότητα.


Πιστοί στην Ποιότητα: Θεωρούμε ότι η ποιότητα είναι ένα προνόμιο που πρέπει να απολαμβάνει οποιοσδήποτε έρχεται σε αλληλεπίδραση μαζί μας.

Ήθος

Εμπιστοσύνη: Η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη αποτελούν βασικό στοιχείο οποιασδήποτε σχέσης για αυτό και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες και τα στοιχεία παραμένουν ασφαλή.

Αφοσιωνόμαστε στο σύνολο: Συμπεριφερόμαστε με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, στηρίζοντας κοινωνικές ομάδες και προστατεύοντας το περιβάλλον.